મહિલાઓ પુરુષોના આ અંગોથી સમાગમ માટે થાય છે ઉતેજીત, શું તમે જાણો છો આ વાત?

અન્ય

આજકાલ દરેક માટે શારી રિક સં-બંધ રાખવો સામાન્ય છે. આજના યુવાનો માટે આ મોટી વાત નથી.દરેક વ્યક્તિ તેનો આનંદ માણવા માં’ગે છે. પુરુષોના શરીરના આવા અનેક ખાસ અં’ગ હોય છે જેના કારણે મહિલાઓ તેમની તરફ ઝડપથી આ’ક’ર્ષિ’ત થાય છે.

Advertisement

દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે પુરુષો તેમના શરીર જોયા પછી જે રીતે મહિલાઓને પસંદ કરે છે, તે જ રીતે સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોના કેટલાક ખા’સ ભાગોને પસંદ કરે છે. જેને જોઈને તેણી તેમના વિશે દિવાના થઈ જાય છે. આ અંગો થી બે’ડ પર સે-ક્સના સમયે ઝડપથી ઉત્તેજિત થવાય છે. તો આજે અમે તમને પુરુષોના આવા જ કેટલાક અં’ગો વિશે જણાવીશું જે મહિલાઓને તેમની તરફ આ’ક’ર્ષિ’ત કરે છે. તો ચાલો જાણી લઈએ એ અં’ગો વિશે..

પુરુષોના ખભા :- પુરુષના પહોળા ખભા મહિલાઓને સૌથી વધારે એમની તરફ આકર્ષિત કરે છે સ્ત્રીઓ વિશાળ ખભા વાળા પુરુષોને પસંદ કરે છે. વિશાળ ખભા અને એ’બ્સ એકસાથે અમેઝિંગ સે’ક્સી ને’સનું મિશ્રણ બનાવે છે, જેને મહિલાઓ પોતાને જોતા અ’ટ’કા’વી શકતી નથી.

પુરુષોનો ચહેરો :- ઘણી સ્ત્રીઓ જેમ કે પુરુષો ચહેરામાં પરિપક્વતા હોય છે. કારણ કે આવા ચહેરા સારી રીતે માવજત કરે છે, તેમની દાઢી સંપૂર્ણ છે, વાળ સંપૂર્ણ રીતે સેટ છે. આવા ચહેરા પર એક અપીલ હોય છે જે મહિલાઓને ખૂબ આ’ક’ર્ષિ’ત કરે છે.

પુરુષોની જીભ :- પુરુષની જીભ શરીરનું એક એવું અંગ છે જે મહિલાઓને ખૂબ પસંદ કરે છે. જો પુરુષ એમની જીભ નો યોગ્ય પ્રયોગ કરી મહિલાના શરીર પર અડે છે તો તેનો આનંદ મહિલાને કંઇક અલગ જ થતો હોય છે.

મજબૂત હાથ :- મહિલાઓને નાની નાની વસ્તુઓ ગમે છે. સ્ત્રીઓ પુરુષોના હાથને ઘણું પસંદ કરે છે. સ્ત્રીઓ મોટા અને મજબૂત હાથને પુરુષાર્થની નિ’શા’ની માને છે.

પુરુષોના લિં’ગ :- મહિલાઓ તેવા પુરુષોને ખૂબ વધારે પસંદ કરે છે  જે પુરૂષ ના જા’ડા અને લાં’બા લિં’ગ  હોય છે. સં-ભોગ ના સમયે મહિલા એમના સાથીના લિં’ગને સ્પ’ર્શ કરી આ વાતથી સં’તુ’ષ્ટ થાય છે. બે’ડ પર મહિલા તેના સાથીના લિં’ગને ચૂ’મીને કે પછી એને શરીરપર ઘ’સી’ને ઉત્તેજિત થવાની કોશિશ કરે છે.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *