શા માટે લગ્ન પછી મહિલાઓના શરીરમાં આવે છે આ મોટા બદલાવ, કારણ જાણીને દંગ રહી જશો.

અન્ય

લગ્ન પછી છોકરીઓને પોતાની ઘણી જૂની આદતો છો’ડવી પડે છે. અને નવી આદતો અપનાવવી પડે છે. લગ્ન કર્યા બાદ બન્ને ના જીવન માં અનેક બદલાવ આવતા હોય છે. .પરંતુ સૌથી વધારે બદલાવ સ્ત્રીના જીવનમાં આવે છે. કેમ કે તેણે આખી એક નવી સા’મા’જિ’ક વ્યવસ્થામાં પોતાને તબદીલ કરવાની હોય છે.આ કારણો સર સૌથી વધારે બદલાવ સ્ત્રીમાં લગ્ન પછી આવતા હોય છે.

Advertisement

લગ્ન બાદ મહિલાઓ માં ઘણા ટે’ન્શ’ન ઓછા થઈ જતા હોય છે અને તેમનું જીવન પણ ઘણું આરામ દાયક બની જતું હોય છે. આ ઉપરાંત તેમની ખાવા પી’વાની આદતો પણ જા’ડા પણામા એટલુ કામ કરે છે. આમ દરેક મહિલાઓ ના જીવનમાં લગ્ન પછી ઘણા બધા બદલાવ આવે છે જેમાંથી દરેક મહિલા એક વાર જરૂર પસાર થાય છે.

હાલમાં જ એક સર્વે કરવામાં આવ્યો. આ સર્વે માં મહિલાઓ ને લઈને ચોકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. ૧૮ થી ૩૦ વર્ષની ૨૦૦ મહિલાઓ લઈને કરવામાં આવેલ સર્વે મુજબ જે મહિલાઓ બાકી મહિલાઓની તુલનામાં જા’ડી હોય છે તેને બાળકોને જન્મ આપવામાં ખુબ સરળતા રહે છે. લગ્ન પછી ક્યાં પ્રકારના શારી રિક અને માન સિક બદલાવ આવે છે તેનું તારણ કાઢવામાં આવ્યું, તો ચાલો જાણીએ.

ત’ણા’વ : લગ્ન પછી ઘણી સ્ત્રીઓને નવા માહોલમાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. જેનાથી તેનો સ્ટ્રે’સ વધે છે અને એના હિસાબે સ્ત્રીઓનું જમવાનું વધી જાય છે. જેના હિસાબે ચરબી પણ વધે છે. અને શરીર જા’ડું થાય છે.

ખાવામાં ફેરફાર : લગ્ન પહેલા ઘણી સ્ત્રીઓ ડાયેટ કરતી હોય છે કારણ કે તેને પોતાના શરીરનું ધ્યાન રાખવાની ટે’વ હોય છે. પરંતુ લગ્ન પછી શરુઆત માં લોકો એમ વીચારે છે કે થોડા સમય પછી ડાયેટ શરુ કરીશુ પરંતુ ઘણા ખરા કિસ્સાઓમાં એ શક્ય થતુ નથી અને ડાયેટ માં ફેરફાર થવાને લીધે શરીર વધવા લાગે છે.

ત્વચામાં ચમક આવવી : લગ્ન પછી છોકરીઓમાં નવા હો’ર્મો’ન્સ ઉત્પન્ન થાય છે જેના કારણે ત્વચા એકદમ મુલાયમ બની જાય છે, ગ્લો’ઇ’ન્ગ અને હે’લ્દી ત્વચા બની જાય છે. તેથી જ લગ્ન પછી છોકરીઓની સુંદરતા માં વધારો થાય છે અને તેમની ત્વચા ચમકદાર બની જાય છે.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *